Nieuws

Goed georganiseerde inkoop

De kracht van goed inkoopmanagement wordt vaak niet op de juiste waarde geschat. Men ziet niet voldoende in dat een optimaal georganiseerde inkoop van doorslaggevende betekenis kan zijn in de concurrentiekracht van ondernemingen. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige korte termijn georiënteerde afrekencultuur voor executive managers (op basis van prestatie-indicatoren), die belemmert dat inkoop een structurele bijdrage levert aan die concurrentiekracht. Dat stelde prof.dr.ing. J.J.A.M. (Jacques) Reijniers MBA, de nieuwe hoogleraar Inkoopmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit, onlangs in zijn inaugurele rede. Ontwikkeling van het inkoopvak en academische besturing van inkoopprocessen zijn cruciaal voor ondernemingen en zeker ook voor het MKB. Daarvoor heeft men een echte inkoopleider nodig. Ook de inkoop van professionele zakelijke diensten neemt toe in omvang, onder andere door outsourcing. Deze diensteninkoop vraagt een toegesneden aanpak en is geheel verschillend van de inkoop van producten. Een ander onderwerp dat grote aandacht verdient zijn leveranciersmarkten. Deze bieden vele - vaak onbekende - nieuwe mogelijkheden. Reijniers: 'Inkopers moeten in dit kader meer doen aan Reverse Marketing'.