Nieuws

Kiwa enthousiast over aangekondigde inspectievakantie

De Nederlandse overheid voert eind 2011 de zogenoemde inspectievakantie in. Bedrijven die zich aan de regels houden, krijgen op termijn minder inspectiebezoeken van de overheid, en tegelijkertijd dus meer verantwoordelijkheid. Met deze maatregel wil de overheid de regeldruk voor ondernemers verminderen. Een initiatief waar Kiwa enthousiast over is.

‘Het streven van de overheid om Kafkaiaanse regels te schrappen en serieus de bureaucratie aan te pakken, past volledig bij de opvatting van Kiwa’, aldus George Mentjox, manager Corporate Communicatie bij Kiwa. ‘De inspectievakantie is echter geen vrijbrief voor ondernemers in de zin dat ze zich nergens aan hoeven te houden. Dat zou een kwalijke en gevaarlijke zaak zijn voor ondermeer concurrentiekracht, het streven naar kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid’.

Kiwa heeft de overtuiging dat ‘goede’ ondernemers de maatregel niet als die vrijbrief zullen zien. Zij zien in dat onafhankelijke toetsing van een derde partij leidt tot verbetering, efficiency en vertrouwen van de markt. Bedrijven die drie jaar op rij goed presteren, dus met eigen regels, met professionele bedrijfsvoering en die met goed naleefgedrag laten zien dat zij risico’s kunnen afdekken, krijgen daarna nog maximaal twee bezoeken per jaar.

De tendens dat de overheid zich terugtrekt op inspectiegebied en handhaving in certificatieregelingen giet, wordt door alle partijen gedragen. Het leidt uiteindelijk tot een verkleining van het overheidsapparaat en tot lagere kosten voor de BV Nederland.

De inspectievakantie is onderdeel van een heel pakket aan maatregelen dat een eind moet maken aan overbodige en ingewikkelde procedures en regels. Tot en met 2012 moet de regeldruk voor bedrijven met 10 procent omlaag en de jaren daarna steeds met 5 procent. Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Meer regelen met minder regels. Dat zorgt voor economische groei en meer inkomsten en banen.