Nieuws

VGT sluit zich aan bij partnernetwerk van MVO Nederland

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) hecht belang aan de aard en herkomst van textielproducten en de arbeidsomstandigheden waaronder deze worden geproduceerd. Daarom legt deze brancheorganisatie haar activiteiten op het gebied van maatschappelijk ondernemen vast in het partnermanifest van MVO Nederland. Onlangs werd dit manifest tijdens de ledenbijeenkomst door VGT ondertekend.
 
In samenwerking met MVO Nederland wil VGT maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de textielbranche verder versterken. De VGT licht de ondertekening van het manifest als volgt toe: ‘MVO is al langer een belangrijk item op de agenda van onze branche. Door aansluiting bij MVO Nederland zetten wij onszelf aan om de nodige belangrijke vervolgstappen te nemen. Een transparantere textielsector en actief meewerken aan de verbetering van de sociale werkomstandigheden in de productielanden van textiel zijn MVO-doelstellingen van de VGT.’

De VGT zoekt actief naar samenwerking met andere brancheverenigingen, overheden, ngo’s en vakbonden om haar MVO-doelstellingen te realiseren. Sinds afgelopen jaar trekken CBW-MITEX, MODINT en VGT samen op als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de textielbranche. Daarnaast stimuleert de brancheorganisatie bedrijven om onderling ook zo veel mogelijk samenwerking op te zoeken.

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, noemt MVO ‘het nieuwe ondernemen’, waarbij maatschappelijke vraagstukken zoals ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel door ondernemers worden vertaald in oplossingen en nieuwe producten. ‘De VGT maakt haar leden bewust van het belang van meer transparantie als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. De brancheorganisatie beseft dat het nodig is dat bedrijven vaker laten zien wat al goed gaat en waar knelpunten liggen in het verbeteringsproces. Samen met haar leden en de branche zoekt de VGT naar een passende en efficiënte manier om dit te doen. Dat kan ik alleen maar toejuichen,’ aldus Willem Lageweg.