Nieuws

Triple Square start met MVO-consultancy

Triple Square BV is landelijk gestart met haar adviesactiviteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een business–to–business consultancy ten behoeve van de doelgroepen MKB, MKB+, locale overheid en branche-organisaties.

Met de slogan ‘Making sustainability work’ wil Triple Square laten zien dat iedere organisatie, klein en groot, voordelen kan halen uit het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Triple Square kiest daarbij voor een praktische benadering, met een ambitieniveau passend bij de wensen en mogelijkheden van de klant. Milieu/duurzaamheid, behoorlijk bestuur, mensenrechten en consumentenaangelegenheden zijn vier voorbeelden van de zeven MVO-thema’s waar Triple Square deskundige ondersteuning in geeft.
MVO is een krachtig innovatief instrument dat, mits goed ingezet, een organisatie vele voordelen biedt. Niet in de laatste plaats een sterkere concurrentiepositie.

Voor meer informatie: www.triple-square.com.