Nieuws

MVO Nederland en NCSI gaan partnerschap aan

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, en Ton de Korte, directeur van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI), formaliseerden onlangs de samenwerking van beide organisaties door een partnerovereenkomst te ondertekenen. MVO Nederland en NCSI gaan over en weer kennis delen en samen activiteiten organiseren over sociale innovatie, duurzaam ondernemen, duurzaam leiderschap, het nieuwe werken, arbeidsverhoudingen 2.0 en werknemersbetrokkenheid bij MVO.

Willem Lageweg, directeur MVO Nederland: ‘De P van People verdient volgens MVO Nederland extra aandacht. Daarom organiseren wij dit jaar onder meer workshops over het nieuwe werken en betrekken van medewerkers bij duurzame vernieuwing. Dankzij de samenwerking met NCSI kunnen wij onze kennis op dit gebied verrijken en daar profiteren de 1500 bij ons aangesloten bedrijven en organisaties van’.
Ton de Korte vult aan: ‘De activiteiten van NCSI komen op hun beurt via dit partnerschap onder de aandacht van een groter publiek. Wij verruimen dus beide ons netwerk’.