Nieuws

Veel animo voor Green Deal

Binnen een maand zijn op de Green Deal-website al meer dan vijftig projecten aangemeld voor energiebesparing of lokale opwekking van duurzame energie die op zichzelf rendabel zijn, maar vanwege allerlei belemmeringen toch niet tot stand komen.
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen had daartoe opgeroepen. Hij wil een Green Deal aangaan met de samenleving, en helpen dit soort knelpunten weg te nemen. Dat kan door het geven van advies, door partijen met elkaar in contact te brengen, door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving.
Minister Verhagen is blij met de belangstelling. ‘Slimmer en duurzamer met energie omgaan leeft breed bij organisaties, bedrijven en burgers. Ik hoop de komende weken op nog meer initiatieven.’
De aangemelde projecten komen zowel van kleine en middelgrote bedrijven als van maatschappelijke organisaties en particulieren. Vaak stuiten ze op problemen met vergunningen of met de lokale inpassing. Soms is het moeilijk om de juiste partijen te vinden die nodig zijn om projecten organisatorisch en financieel van de grond te krijgen.
Het grootste deel van de voorstellen gaat over duurzame energie: benutting van biomassa, omzetting van zonne-energie in elektriciteit en windenergieprojecten. Vaak zijn het projecten in de gebouwde omgeving, maar ook op het gebied van mobiliteit.
Initiatieven die passen in de Green Deal kunnen nog tot het eind van deze maand worden aangemeld via www.rijksoverheid.nl/greendeal. Hier vindt u ook meer informatie over de Green Deal.