Nieuws

BTL behaalt certificering CO2-prestatieladder ProRail

Begin april van dit jaar is BTL, als een van de eerste groenvoorzieningsbedrijven in Nederland, gecertificeerd op de tweede trede van de CO2-prestatieladder van ProRail. BTL wil haar energieverbruik verminderen en op deze wijze bijdragen aan een reductie van de CO2-uitstoot.
Er is een doelstelling gehangen aan de CO2-reductie over de periode tot en met 2013: het bedrijf wil de CO2-uitstoot reduceren met 15% (ongeveer 3% per jaar). Om dit te realiseren wordt het jaarlijkse energieverbruik gemeten en wordt gericht gewerkt aan energiebesparingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat BTL in 2009 en 2010 haar jaarlijkse doelstelling heeft gerealiseerd.
Uit analyse is gebleken dat het grootste gedeelte uitstoot van CO2 veroorzaakt wordt door het gebruik van diesel door machines en het wagenpark. BTL neemt dan ook diverse gerichte acties om haar wagenpark milieuvriendelijker te maken. Hierbij kunt u denken aan een groene leaseregeling, inkoop van zuinige auto’s, het hanteren van strenge eisen bij de aankoop van materieel en het voeren van een gericht locatiebeleid (korte reisafstanden).