Nieuws

Eendaagse masterclass ‘Regie in de keten’

Op donderdag 23 juni organiseren Rijnconsult en het INK de eendaagse masterclass ‘Regie in de keten’.
In deze masterclass leert u:
• typologieën van keten- en netwerksamenwerking te onderscheiden in de INK-positiebepaling voor ketens en netwerken toe te passen;
• verschillende regietechnieken toe te passen op door uzelf ingebrachte casuïstiek;
• het herkennen en begrijpen van de onderstroom bij samenwerking tussen organisaties aan de hand van het netwerkspel;
• uw eigen competenties te vergroten om naast vakinhoudelijk expert meer regisseur te worden.

Deze masterclass is bestemd voor managers, projectleiders en stafmedewerkers van organisaties die voor de uitdaging staan regie te voeren over complexe samenwerkingstrajecten. Dit geldt met name voor organisaties die actief zijn op terreinen als wonen, zorg, welzijn, onderwijs en voor gemeenten.
Uiteraard is een belangrijk deel van de leerervaring het delen van kennis en ervaring met mensen uit andere sectoren. Adviseurs van Rijnconsult (Frans Grobbe) en het INK (Ruud Stassen, directeur) voegen hun kennis en ervaring hier aan toe. Dit gebeurt op een zodanige manier dat ieders eigen casuïstiek ruim de aandacht krijgt en u met vernieuwde inzichten en energie terug gaat naar uw eigen praktijk. Als voorbereiding vragen wij u een eigen casus mee te brengen. Naast praktische handreikingen en inzichten verlaat u de masterclass ook met een eigen ontwikkelplan voor het vergroten van keten- en netwerkvaardigheden.
De masterclass vindt plaats in het midden van het land, van 9.00 tot 17.00 uur. Kosten voor deelname zijn € 595,- exclusief btw. In dit bedrag zijn een lunch en de INK-publicatie ‘Samen werken in de keten’ inbegrepen.
 
Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen met Martina Petrus, Rijnconsult. Telefoonnummer (030) 298 42 80 of martina.petrus@rijnconsult.nl.