Nieuws

CGB presenteert uniek onderzoek naar ongelijke beloning

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in nauwe samenwerking met de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen onderzoek gedaan naar ongelijke beloning van mannen en vrouwen. De CGB heeft onderzocht hoe ongelijke beloning ontstaat en wat de omvang hiervan is. Uit het onderzoek blijkt dat het toepassen van min of meer willekeurige beloningsmaatstaven vaker voor vrouwen dan voor mannen nadelig uitpakt. De uitkomsten van dit onderzoek maken het de ziekenhuizen, maar ook andere organisaties mogelijk om valkuilen bij de beloning te vermijden.

In Nederland verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen, de zogeheten loonkloof. De loonkloof ligt al decennia rond de 20% en verandert nauwelijks. De vraag die de CGB zich naar aanleiding hiervan stelde is welk deel daarvan wordt veroorzaakt door ongelijke beloning en hoe die ongelijke beloning tot stand komt. Het onderzoek is verricht binnen de algemene ziekenhuizen, omdat deze sector zich goed laat onderzoeken. Alle algemene ziekenhuizen gebruiken hetzelfde functiewaardering- en beloningssysteem.In de Algemene wet gelijke behandeling staat dat mannen en vrouwen recht hebben op gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid, ofwel werk op hetzelfde functieniveau.