Nieuws

Onderzoek naar onethisch gedrag en fraude

Uit een onlangs door Ernst & Young gehouden onderzoek onder werknemers van beursgenoteerde bedrijven en multinationals in acht Europese landen, komt naar voren dat meer dan een kwart van de werknemers in Nederland denkt dat er meer fraude voorkomt in ondernemingen dan daadwerkelijk naar buiten komt. Zij hebben daarbij overigens wel het gedrag van hun collega's op het oog: 85% geeft aan zelf in het afgelopen jaar niets gedaan te hebben dat het daglicht niet kan verdragen. In het onderzoek worden de Nederlandse uitkomsten afgezet tegen de West-Europese resultaten (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland) en Centraal Europa (Polen, Tsjechiƫ en Hongarije). Van de Nederlandse ondervraagden vindt 65% zichzelf zelfs een voorbeeld voor anderen. Daarmee zijn Nederlanders overigens meer bescheiden dan de Europese collega's, van wie 79% zegt het goede voorbeeld te geven. Onethisch gedrag neemt volgens een meerderheid van de Nederlandse werknemers niet toe: 59% denkt dat het gelijk blijft, 27% verwacht een afname en slechts 5% voorspelt een groei; 9% doet geen voorspelling.