Nieuws

Verandering van denken belangrijkste succesfactor voor HNW

Een belangrijke -- zo niet de belangrijkste -- randvoorwaarde om Het Nieuwe Werken (HNW) op een succesvolle manier binnen organisaties te implementeren is dat directie en management haar medewerkers aan sturen op basis van de output die zij leveren.

Uit onderzoek verricht door Heliview Research blijkt echter dat 42% van CxO’s uit de top van het Nederlandse bedrijfs- en instellingswezen, de managementcultuur en het belang dat men hecht aan controle, ziet als belangrijkste remmende factor voor de uitrol van Het Nieuwe Werken. Opvallend is dat slechts 14% van de CxO’s aangeeft dat directie en management klaar zijn voor een dergelijke uitrol en derhalve minder behoefte (meer) heeft aan controle.

Een ander veel gehoord argument om HNW niet uit te rollen is de bestaande bedrijfscultuur en het feit dat die cultuur wordt gevormd door ‘oudere’ medewerkers. Met andere woorden: CxO’s veronderstellen dat ‘oudere’ medewerkers niet mee kunnen en willen gaan in deze ontwikkeling. Ruim 35% van de CxO’s noemt dit argument als remmende factor.

Echter met dit laatste argument komt de Nederlandse CxO in een spagaat terecht. De arbeidsmarkt zal mede door de vergrijzing in de komende jaren snel veranderen en getalenteerde jonge mensen zullen schaars worden. Daarnaar gevraagd verwacht tweederde van de CxO’s uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid op de middenlange en lange termijn problemen te krijgen met het aantrekken van dat talent. En ruim 75% van CxO’s geeft aan dat HNW een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren bij het binden, boeien en werven van nieuw talent.

Kortom: Veel CxO’s geven aan dat met name de management- en bedrijfscultuur een belangrijke remmende factor is bij het uitrollen van HNW op de korte termijn, maar acht het van wezenlijk belang om op de middenlang termijn de ‘war for talent’ te winnen.