Nieuws

Industrie ervaart tekort aan technici

Ruim de helft van de Nederlandse industrie ervaart het tekort aan geschoolde technici. Waar 51,6 procent op dit moment het tekort al voelt, verwacht nog eens 36,5 procent dit in de toekomst. Het scenario waarin bedrijven te weinig geschoolde technici kunnen werven komt steeds dichterbij. Slechts 11,9 procent van de bedrijven verwacht hier geen last van te krijgen. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek van ROVC, partner voor trainingen, opleidingen en advies & implementatie binnen de Nederlandse industrie, onder ruim 460 industriële bedrijven.

Volgens de Nederlandse industrie zijn er verschillende oorzaken voor het ontstane tekort. Op kwantitatief gebied komt dit doordat er te weinig schoolverlaters zijn binnen de techniek en er een te hoge uitstroom is door onder andere vergrijzing. Daarnaast is de belangrijkste kwalitatieve reden dat er steeds meer behoefte is aan multi-inzetbaarheid van technici. Het Nederlandse regulier onderwijs is heel specialistisch en leidt mensen op binnen een specifiek technisch vakgebied, zoals werktuigbouwkunde of elektrotechniek. Dit terwijl er steeds meer behoefte is aan breed opgeleide technici.

Roel Greutink, Manager Ontwikkeling & Onderhoud Producten van ROVC: ‘Alle organisaties zitten achter dezelfde schoolverlaters aan, de MBO-3 en -4 afgestudeerde. Bedrijven willen graag een technicus die alle voorkomende taken kan uitvoeren. Wij adviseren bedrijven om de taken naar complexiteit te herverdelen. Dat geeft de ruimte voor instroom van beginnende technische medewerkers. Ook spelen opleidingen een grote rol bij de oplossing hiervan. Wanneer de kennis op een specifiek gebied ontbreekt, is investeren in werknemers en ze op te leiden tot het gewenste kennis- en praktijkniveau een must. Al met al zal de hele sector te maken krijgen met dit tekort en daarom is het nu tijd om over oplossingen na te denken en maatregelen te treffen.’

Wanneer de conjunctuur op dit niveau blijft, is de verwachting dat het tekort aan gekwalificeerde technici in 2014 oploopt tot 63.000. Voor elk procent die de economie sneller groeit dan nu, stijgt dit tekort nog eens extra met 13.000.