Nieuws

‘Herbronnen op kernwaarden is noodzakelijk’

Leiders van de toekomst moeten zich op hun kernwaarden herbronnen. Dat is een van de uitkomsten van de discussie over leiderschap tijdens de eerste Mid Summer Message van de Nederlandse vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD). Leiders uit bedrijfsleven en politiek kwamen bijeen om te praten over leiderschap en de bijbehorende checks & balances.  
         
Tijdens een levendige discussie onder leiding van Harry Starren (De Baak) deelden de panelleden Hans Biesheuvel (voorzitter MKB-Nederland), Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA-fractie Tweede Kamer), Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer) en Leendert Bikker (Bransoncompany) een analyse met de aanwezige NCD-leden over de toekomst van leiderschap.

Leiderschap van de toekomst vraagt om spiritualiteit en professionaliteit. De leider van de toekomst moet zich bezinnen op zijn of haar kernwaarden. ‘Weten waar je voor staat en weten waar je voor gaat, is de basis voor succesvol leiderschap’, aldus NCD-voorzitter Susanne Stolte.

Daar waar voorheen status een grote rol speelde aan de top, zullen posities en titels in de nabije toekomst steeds minder belangrijk zijn. In wisselende allianties zullen individuen (voorheen collectieven) in bedrijfsleven én politiek besluiten nemen, waarin afstand wordt gedaan van tradities. De deelnemers aan de Mid Summer Message vinden dat het bedrijfsleven zich op dat punt vaak te afwachtend opstelt. ‘Als banken niet met geld over de brug komen, dan moeten we toch zelf in staat zijn om op een andere manier de financieringsbehoefte van het bedrijfsleven te organiseren’, zo stelde een van de deelnemers.