Nieuws

‘Herziening Europees consumentenrecht wassen neus’

De herziening van het Europees consumentenrecht, zoals vandaag goedgekeurd door het Europees Parlement, is zowel voor consumenten als winkeliers uitgelopen op een gemiste kans. Van de aanvankelijke bedoeling om een einde te maken aan de grote verscheidenheid tussen lidstaten in beschermingsregels voor consumenten, is uiteindelijk maar bitter weinig terechtgekomen, stelt Detailhandel Nederland teleurgesteld vast.

‘Het in stand houden in de Europese Unie van fragmentatie aan regels voor consumentenbescherming is fnuikend voor winkelbedrijven die over de grens willen
verkopen, of ze dat nu via het internet doen of door er een winkel te openen. Telkens zal de winkel zijn vertrouwde contractvoorwaarden moeten aanpassen aan het buitenlandse regime. Dat werpt een hoge drempel op om grensoverschrijdend actief te worden. Uiteraard worden hiervan ook consumenten de dupe. Meer buitenlandse aanbieders op lokale markten, leidt immers tot meer keuze en scherpere prijzen’, zet Patricia Hoogstraaten uiteen. Zij is voorzitter van de stuurgroep Europa van Detailhandel Nederland en bestuurslid van EuroCommerce, de Europese winkelierskoepel.

De Europese Commissie stelde in oktober 2008 een herziening van Europees consumentenrecht voor, met als doel de belangrijkste bepalingen gelijk te trekken.
Gaandeweg is dit voorstel vergaand uitgekleed. De herziening beperkt zich nu hoofdzakelijk tot internetverkopen en colportage. Deze harmoniseert in dat verband bijvoorbeeld Europees de periode waarin de consument zonder opgaaf van redenen een gekocht product mag retourneren. Deze termijn wordt gesteld op 14 dagen nadat de koop is aangegaan. Echter, belangrijke elementen van consumentenbeschermingsrecht, zoals de garantietermijn en - voorwaarden, blijven buiten de herziening. Als gevolg blijft de huidige diversiteit aan nationale regelingen voor garantietermijnen en -voorwaarden gewoon in stand.

Detailhandel Nederland stelt met enige vreugde vast dat de Europese Commissie niet bij de pakken neer lijkt te gaan zitten. De Commissie zint op de introductie van een optioneel Europees regime van consumentenbeschermingsregels, dat dan zal gaan bestaan naast de regels die in de 27 EU-lidstaten afzonderlijk gelden. Een dergelijke Europees geharmoniseerde set van regels – er wordt ookwel gesproken van het 28e regime – zou van toepassing worden op een consumentenaankoop als zowel de winkel als de consument daarmee instemmen.

Weliswaar is zo’n aanpak niet ideaal. Het zou beter zijn geweest als de consumentenbeschermingsregels Europabreed gelijk getrokken zouden zijn. Maar nu dat is mislukt, zou een optionele geharmoniseerde regeling volgens Detailhandel Nederland toch kunnen helpen het leven te vereenvoudigen voor winkeliers en consumenten die grensoverschrijdend zaken willen doen.