Nieuws

Gemeentesecretarissen worstelen met Het Nieuwe Werken

Het Nederlands bedrijfsleven gaat in steeds grotere getale aan Het Nieuwe Werken, maar hoe zit dat bij gemeenten? Uit vandaag verschenen onderzoek blijkt dat het onderwerp hoog op de agenda staat van gemeentesecretarissen, met fundamenteel andere aandachtspunten.

Onderzoeksleider Annet Dijk-Schepman van bureau Tiem: ‘De fysieke aanwezigheid speelt een grote rol, blijkt uit ons onderzoek. Sommige bestuurders verlangen fysieke aanwezigheid. Dat speelt in bedrijfsleven veel minder. Ook burgers rekenen erop dat zij een ambtenaar te spreken krijgen als zij naar het gemeentehuis komen. Gemeentesecretarissen zien overigens ook kansen om met Het Nieuwe Werken de dienstverlening naar de burger te verbeteren. Het Nieuwe Werken is in het bedrijfsleven vaak ingegeven door kostenbesparing, bij gemeenten is een aantrekkelijke werkgever blijven de meest genoemde drijfveer.’ Een andere kans zien gemeentesecretarissen richting de organisatiecultuur. Dijk-Schepman: ‘Zij hopen dat Het Nieuwe Werken betekent : minder hiërarchisch, opener met meer ruimte voor ideeën en professioneler.’ Er zijn ook parallellen. Ook gemeenten worstelen met de vraag: hoe maak je bijvoorbeeld goede resultaatafspraken? Maar omdat, zeker binnen de zakelijke dienstverlening, men meer gewend is om resultaatgericht te werken, is die worsteling bij gemeenten een stuk groter.

Tiem is ervaringsdeskundige in Het Nieuwe Werken. Dijk-Schepman: ‘Ruim 5 jaar geleden hebben wij ons kantoor opgeheven en dat heeft geleid tot een organisatie die Nieuw Werkt voor en bij gemeenten. Dagelijks zien we hoe Nieuw Werken voordelen biedt, maar ook dat publicaties over het onderwerp steevast vanuit het bedrijfsleven zijn opgesteld. Uit nieuwsgierigheid en omdat mobiliteit en verplaatsingsgedrag ons werk is, zijn we dit onderzoek gestart’. Tiem is met 25 interim-adviseurs en -managers actief op het gebied van mobiliteit en ruimte. Voor het onderzoek sprak Tiem met 14 gemeentesecretarissen of hun vervangers. Dijk-Schepman: ‘Wat wij hebben gehoord tijdens deze interviews hebben wij aangevuld met wat wij om ons heen zien en horen, hoe wij tegen het Nieuwe Werken aankijken en wat wij zelf dagelijks ervaren’ .

Het rapport over Het Nieuwe Werken bij gemeenten is te downloaden via de website www.tiem.nl. Geheel in lijn met Het Nieuwe Werken is het rapport geen eindpunt. Via weblogs (http://online.tiem.nl,) LinkedIn-groepen en twitter (hashtag hnw, hashtag gemeenten) roept Dijk-Schepman op tot verdere discussie: ‘Het Nieuwe Werken gaat immers ook over samen bijzondere resultaten boeken’.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Iwan Arts of Annet Dijk-Schepman via het algemene telefoonnummer van Tiem: (088) 254 2 070.