Nieuws

Introductietraining NEN 7131

NEN organiseert op 23 september een training over het toepassen van NEN 7131 in de praktijk. De norm NEN 7131 ‘Managementsysteem voor veiligheid, voorbereiding op incidenten en continuïteit’ geeft handvatten voor het inrichten van een managementsysteem om de veiligheid en continuïteit van organisaties te waarborgen.

De training is ontwikkeld in samenwerking met het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur. Tijdens de training krijgt u inzicht in risico’s en handvatten om die te beheersen. Hiermee verkleint u de kans dat ernstige incidenten zich zullen voordoen en is uw organisatie beter voorbereid op onafwendbare incidenten, waardoor de schade kan worden beperkt. NEN 7131 helpt u om aan eisen van veiligheid, leveringszekerheid en kwaliteit te voldoen.

De training is bedoeld voor beleidmakers en managers op het gebied van risicomanagement, veiligheid, bedrijfscontinuïteit, beveiliging, automatisering en financiën. U leert een veiligheidssysteem voor uw organisatie systematisch in te voeren en te beheersen, het doel en de strekking van NEN 7131 en de relatie met andere managementsystemen.

De training is 23 september bij NEN in Delft, van 09.00 tot 17.00 uur. Voor inhoudelijke informatie over de training: NEN Maatschappelijke Veiligheid, Marcel Spit, telefoon (015) 269 04 49 of e-mail joyce.vandistel@nen.nl.