Nieuws

Vierde editie van de Innovatie-estafette

Op 4 oktober vind in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam innovatie-estafette plaats. Samen komen tot een innovatiever Nederland is de insteek van deze estafette waar alle nieuwe, inspirerende, innovatieve ideeën in Nederland worden getoond en besproken. Wat is er al aan innovaties gerealiseerd en welke staan op stapel?

Het is de vierde editie van de Innovatie-estafette en die is inventiever dan ooit. Complexe innovaties vragen erom over de schutting te kijken. Daarom is deze estafette daarom gebouwd op vijf crosssectorale thema’s: Water en klimaat’, ‘Duurzame ontwikkeling en grondstoffenschaarste’, ‘Mobiliteit, bouw en logistiek’, ‘Ruimte en gebiedsontwikkeling’ en ‘De kracht van de samenleving’. Deze thema’s worden uitgewerkt in workshops, in een grote bijzondere beursvloer en in twee spannende plenaire sessies. Daarnaast is er inspiratie te halen in de ‘Duitslandkamer’, ervaringen van projecten uit 2009 en uit excursies naar het Rotterdamse Stadshavensgebied.  Meepraten en volgen kan op 4 oktober in Rotterdam, maar ook in het voortraject via facebook en twitter. Jeroen Smit, onderzoeker en tv-presentator, is gastheer en zorgt voor uitdagende gesprekken.

De inschrijving voor de Innovatie-estafette 2011 is onlangs gestart. Het voorlopige programma is te zien op www.clubvanmaarssen.org. Op 1 september aanstaande wordt hier het volledige programma, met alle workshops en activiteiten, gepubliceerd. Aanmelden is mogelijk via de Club van Maarsen.