Nieuws

Bouwproductie stabiliseert op licht hoger niveau

Voor 2011 verhoogt ING Economisch Bureau de groeiverwachting van de bouwproductie naar 2,8%. De vooruitzichten blijven door de economische groeivertraging echter zeer gematigd. Een afkoelende wereldhandel zet investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen op een lager pitje. De schuldencrisis maakt potentiële kopers van nieuwbouwwoningen onzeker. Daarbij zet de verlaging van de overdrachtsbelasting nieuwbouw op een concurrentieachterstand omdat deze relatief duurder wordt. Voor 2012 gaan wij dan ook uit van een nulgroei van de bouwproductie.

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht ING Economisch Bureau een lichte krimp voor de bouwproductie. Het afnemende vertrouwen bij consumenten door de schuldencrisis maakt potentiële huizenkopers onzeker waardoor zij de aankoop van een nieuwbouwwoning uitstellen. Een afzwakkende groei van de economie kan daarbij investeringen in nieuwe bedrijfspanden op een lager pitje zetten. Beide factoren zullen een drukkend effect hebben op de bouwproductie. De toename in de eerste helft van dit jaar door voornamelijk het goede weer was echter wel dusdanig dat wij de raming voor geheel 2011 flink naar boven hebben bijgesteld van -/-1% naar 2,8%. De gematigdere economische vooruitzichten resulteren voor 2012 in een verwachte nulgroei.