Nieuws

Atsma: actieplan Veiligheid Voorop komt als geroepen

Veiligheid moet in de haarvaten van elk bedrijf zitten. Het actieplan Veiligheid Voorop van brancheorganisaties VNPI, VNCI, VHCP en VOTOB komt dan ook als geroepen, vindt staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu). ‘ChemiePack staat nog vers in ons geheugen. Als management van een risicovol bedrijf kun je niet vaak genoeg door de bril van veiligheid naar je bedrijf kijken. Het gaat immers om de veiligheid van de eigen werknemers en de mensen in de direct omgeving van het bedrijf’, aldus Atsma bij de overhandiging van het actieplan door VNONCW-voorzitter Bernard Wientjes.

De staatssecretaris sprak zijn waardering uit voor het actieplan, in het bijzonder omdat het een plan van en voor het bedrijfsleven is. ‘Niets beter dan dat bedrijven elkaar gaan helpen om de veiligheidscultuur sterk te verbeteren. Het zijn juist de koplopers die de achterblijvers met overtuiging kunnen motiveren om een paar tandjes bij te zetten en extra vaart te maken met veiligheid in en om een risicovol bedrijf’ aldus Atsma in zijn reactie.

Veiligheid is een zaak van bedrijven en overheid samen. De overheid moet erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. Naast Arbeidsinspectie, brandweer, gemeenten en provincies heeft ook de VROM-Inspectie daarbij een belangrijke rol. Terecht dringt het bedrijfsleven aan op een hoogwaardige kwaliteit van vergunningverlening, inspectie en controle. Door vaste frequentie van inspecties en meer eenduidige handhaving wordt daaraan al invulling te geven. Atsma gaat dat nu ook wettelijk vastleggen. In de toekomst zullen de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) bij vergunningverlening en milieutoezicht een belangrijke rol vervullen. Over de werkwijze en organisatie van de RUD’s is de staatssecretaris nog in gesprek met de provincies (IPO). Atsma liet wel doorschemeren dat voor een goed kennisniveau en voldoende uniformiteit in het toezicht een concentratie van het toezicht op risicovolle bedrijven in een beperkt aantal gespecialiseerde RUD’s voor de hand liggend lijkt.

Voor het actieplan Veiligheid Voorop surf naar www.vnoncw.nl.