Nieuws

Werkgevers houden personeelsbestand op peil

De algemene werkgelegenheidsverwachting onder werkgevers voor de periode oktober t/m december 2011 is minder optimistisch dan die voor het derde kwartaal, aldus de nieuwe editie van de Manpower Arbeidsmarktbarometer. Desalniettemin geven bijna 9 van de 10 werkgevers aan hun personeelsbestand op peil te houden in het komende kwartaal. Het netto werkgelegenheidscijfer van +1%  is 2 procentpunten zwakker dan het vorige kwartaal en onveranderd vergeleken met het vierde kwartaal van 2010. In zeven van de negen sectoren is het netto werkgelegenheidscijfer gedaald vergeleken met het vorige kwartaal. Voor zes van de negen sectoren is het cijfer ook lager dan dat voor het vierde kwartaal van 2010.