Nieuws

Awareness essentieel voor ontwikkelen en behouden van talent

Awareness over m/v diversiteit wordt als meest essentieel gezien voor het ontwikkelen en behouden van vrouwelijk talent. Dit bleek uit een HR Diversity Brainstorm georganiseerd door Stichting Talent naar de Top. Tachtig Nederlandse HR- en diversity professionals uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven kwamen bijeen om kennis op het gebied van m/v diversiteit te delen en te verdiepen. Centraal deze middag stond de vraag hoe organisaties vrouwelijk talent optimaal kunnen ontwikkelen en behouden. Op basis van deze brainstorm is een lijst opgesteld met daarin zes cruciale factoren voor het ontwikkelen en behouden van vrouwelijk talent binnen organisaties.

Door het organiseren van HR Diversity Meetings stimuleert Stichting Talent naar de Top ondertekenaars om kennis te delen. Tijdens deze Meetings staat steeds een ander thema binnen m/v diversiteit centraal. Wereldschaatskampioene Renate Groenewold sprak bij de meest recente meeting onder andere over het ontwikkelen van talent en het stimuleren van ambitie. Groenewold: ‘Durf te vertrouwen op de intrinsieke motivatie en ambitie van talent. Iemand die bereid is alles te geven heeft een hogere slagingskans dan iemand die niet die drive heeft.’

Angelique de Bruin van Loyens & Loeff sprak deze middag over mentoringprogramma’s als middel voor het behouden en stimuleren van vrouwelijk talent. Ook bracht zij het belang van kennisdeling met vakgenoten naar voren om sneller tot oplossingen te komen binnen diversiteitsvraagstukken. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door EW Facility Services en Hampshire Hospitality, beiden ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top.

Factoren en best-practice tips
Onderstaande zes succesfactoren zijn volgens de Nederlandse HR-top essentieel voor het ontwikkelen en behouden van vrouwelijk talent.

Factor 1: Awareness (binnen alle lagen van de organisatie)
Om HR instrumenten en -maatregelen succesvol in te kunnen bedden moet een organisatie zich bewust zijn van haar eigen identiteit en de redenen waarom diversiteit belangrijk voor haar is.

Factor 2: Rolmodellen benoemen en actief inzetten
Rolmodellen zijn zeer belangrijk voor de doorstroom van vrouwelijk talent. Niet alleen als succesvoorbeeld voor het reeds aanwezig talent, maar ook om intern te lobbyen en een klimaat te creëren waarbij HR instrumenten op minder weerstand stuiten.

Factor 3: Erkennen en herkennen van talent
Kijk verder dan diploma’s en profieleisen, ook passie en ambitie vormen de basis van het ontwikkelsucces van talent.

Factor 4: Creëren van een breed draagvlak
Betrek werknemers bij het formuleren van visie en beleid op het gebied van diversiteit. Dit versterkt de bewustwording en begrip voor de noodzaak.
 
Factor 5: Investeren in training en coaching
Training en coaching draagt bij aan talentontwikkeling en heeft effect op meerdere niveaus binnen de organisatie: het talent zelf, het management en aankomend talent.

Factor 6: Delen van kennis en kunde
Een gemeenschappelijk platform voor het delen van kennis leidt tot versnelling van het implementeren van maatregelen op het gebied van m/v diversiteit.