Nieuws

Slimmer Werken Estafette van start

De gehele maand november staat in het teken van slimmer werken. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) organiseert samen met slimmer werken initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland de ‘Slimmer Werken Estafette’. Gedurende deze maand wordt het estafettestokje doorgegeven in de vorm van een sculptuur met een usb-stick en de naam ´Slimmer Werken Link´.
                                                                                                                           
Tijdens de verschillende activiteiten van de Slimmer Werken Estafette doen medewerkers ideeën op bij andere bedrijven voor slimmer werken. Daarnaast delen bedrijven mensen en know how om tot nieuwe producten en diensten te komen. Deelnemers plaatsen de opgedane kennis op de usb-stick in de Slimmer Werken Link en maken op die manier concreet welke waardevolle kennis is opgedaan.
Op 31 oktober is de aftrap van de estafette met de ´Slimmer Werken Week´ in Noord-Nederland. Burgemeester Rehwinkel van Groningen zal de week openen en de Slimmer Werken Link meegeven aan de eerste deelnemer. Via de website www.ncsi.nl is de Slimmer Werken Link in november per dag te volgen langs het totaal van activiteiten van de Slimmer Werken Estafette.

Slimmer werken is het verbeteren van de organisatie van het werk, werkprocessen slimmer inrichten en medewerkers uit alle lagen in een organisatie betrekken bij vernieuwingen in het bedrijf. Slimmer werken krijgt steeds meer navolging in bedrijven, in regionale samenwerkingsverbanden en tussen bedrijven. In november gaan organisaties actief aan de slag met slimmer werken. De manieren waarop zij dit doen loopt uiteen van uitwisseling van medewerkers die een dag meelopen in een ander bedrijf en ideeën opdoen om hun eigen werk slimmer te organiseren, tot samenwerkingsverbanden in en tussen bedrijven om kennis en ervaring te delen en tot nieuwe producten en diensten te komen door co-creatie. Met een keur aan activiteiten op het programma is één ding zeker: november is de maand van de Slimmer Werken Estafette!

De Slimmer Werken Link maakt een reis door het land langs verschillende regio’s en initiatieven. Het NCSI wil met deze estafette laten zien hoe slimmer werken in de praktijk kan worden gebracht en wat het oplevert voor alle betrokkenen. Via de website van het NCSI wordt de kennis vervolgens breed gedeeld.

Het NCSI is een actieve netwerkorganisatie die vanaf 2006 sociale innovatie in Nederland stimuleert. Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. Het NCSI initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in organisaties. Daarnaast produceert, verzamelt en verspreidt zij kennis over sociale innovatie en ondersteunt zij initiatieven op dit terrein. Meer informatie is te vinden op www.ncsi.nl.