Nieuws

Lancering Handleiding voor Zelfverklaring ISO 26000

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 2 november lanceerde NEN, hét kennisnetwerk voor normalisatie en eenduidige afspraken, de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor toepassing van ISO 26000, ook wel Handleiding Zelfverklaring ISO 26000 (NPR 9026) genoemd. Deze handleiding helpt organisaties bij het zichtbaar maken van de manier waarop zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en wat daarvan de resultaten zijn door een onderbouwde Zelfverklaring af te geven. De richtlijn is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met MVO Nederland en de normcommissie MVO, waarin onder andere VNO-NCW, de FNV, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het MVO Platform zitting hebben. Met ingang van 2 november kunnen organisaties hun Zelfverklaring publiceren op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN op www.nen.nl/iso26000. Dit is een centrale vindplaats van de Zelfverklaringen van organisaties en hun onderbouwing.