Nieuws

De snelste weg naar ingrijpende energietransitie

Op 11/11/11, de Dag van de Duurzaamheid, hebben 1.000 personen die zich bezig houden met het inrichten en besturen van de samenleving het boek 'Revolutie met recht' toegezonden gekregen. Stichting Urgenda en MVO Nederland hebben het parlement, de rechterlijke macht, overheden, kennisinstituten en het georganiseerde bedrijfsleven dit boek aangeboden. Zij hebben dit gedaan om nog eens goed duidelijk te maken hoe urgent het energie- en klimaatvraagstuk is en welke desastreuze gevolgen het uitblijven van ingrijpende maatregelen al op korte termijn zal hebben voor onze economie en onze samenleving.
In het boek geeft auteur Roger Cox duidelijk aan dat er sinds kort juridische wegen zijn om overheden via een procedure bij het Europese Hof van Justitie te dwingen maatregelen te nemen tegen de schadelijke gevolgen van teruglopende olievoorraden en de klimaatverandering. Cox stelt dat deze juridische route sneller tot de noodzakelijke ingrepen zal leiden dan marktwerking of de weg via de politiek.

De begeleidende brief is ondertekend door Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda), Willem Lageweg (directeur MVO Nederland) en Pier Vellinga (hoogleraar klimaatverandering). Hoewel zij alle drie al vele jaren aan het energie- en klimaatvraagstuk werken, zijn zij na lezing van alle bekende en nieuwe feiten nog ongeruster geworden.
Revolutie met recht geeft volgens Minnesma, Lageweg en Vellinga een confronterend beeld van de dreigende ontwrichting van onze samenleving door olieschaarste en klimaatverandering. Het boek toont volgens hen het onvermogen van de politiek om tot een transformatie van de energievoorziening te komen.
Marjan Minnesma: ‘Het boek laat zien dat de politiek op dit moment niet in staat is de burger te beschermen. Als we doorgaan op de huidige weg, dan zal de samenleving sterk verarmen en liggen binnenlandse en internationale conflicten op de loer. Het uitblijven van de energietransitie vormt een directe bedreiging voor de democratische rechtsstaat.’ Willem Lageweg: ‘Het boek maakt voor een breed publiek duidelijk waarom duurzame ontwikkeling zeer urgent én de enige weg is om de economie weerbaarder en sterker te maken. Ik roep naast de politiek ook het bedrijfsleven op hiervoor alles uit de kast te halen.’

Het zeer toegankelijk geschreven boek is gisteravond op de Nacht van de Duurzaamheid gelanceerd. De initiatiefnemers willen met de toezending van het boek een brede maatschappelijk discussie losmaken over de noodzaak en de urgentie van een energierevolutie. Zij zijn ervan overtuigd dat wanneer we snel handelen er voldoende krachten kunnen worden losgemaakt om daadwerkelijk een andere en meer duurzame weg in te slaan. Maar dan is actie nu geboden. Na lezing van het boek van Cox kan niemand later nog zeggen niet geweten te hebben hoe ernstig de situatie is, aldus de initiatiefnemers.

Kijk voor meer informatie op http://www.revolutiemetrecht.nl