Nieuws

SNPI start belangenbehartiging voor duurzaam aandeelhouderschap

SNPI is gestart met belangenbehartiging voor duurzaam aandeelhouderschap. Bedrijven met (bedrijfsbrede) financiële participatie of die dit willen invoeren, adviseurs, administratiekantoren, academici en overig management met een interesse in financiële participatie voor de medewerker kunnen lid worden van het platform SNPI.

Het platform geeft één stem aan de belangen van de onderneming met werknemersparticipatie om zo te komen tot het weghalen van belemmeringen en plaats te maken voor faciliterende wet- en regelgeving, vooral op fiscaal gebied. Zo is SNPI bezig met een actieve lobby om met de Belastingdienst tot een eenduidige landelijke waardering van aandelen van de BV te komen. Van alle bedrijven in Nederland kent circa 4% een vorm van financiële medewerker participatie. Nederland loopt op dit gebied ver achter op andere landen in Europa waar dit percentage eerder richting 50% gaat.

SNPI maakt zich ook sterk om fiscale faciliteiten te behouden. Nederland kent behalve de spaarloonregeling geen fiscale regelingen ter bevordering van medewerkeraandelenbezit. Het kabinet heeft echter door een brief van 1 juli 2011 aangegeven dat de spaarloonregeling met ingang van 1 januari 2012 komt te vervallen. Dit lijkt een goed moment om deze spaarloonregeling om te vormen naar een specifieke regeling voor medewerkeraandelenbezit, conform het Europese beeld.

'Het is bewezen dat bedrijven met bedrijfsbreed medewerkeraandelenbezit financieel beter presteren. Dit komt omdat de betrokkenheid met de medewerkers groter wordt met een gunstig effect op de financiële prestaties’ aldus Marjan van Noort directeur SNPI. Bovendien zijn medewerkers stabiele aandeelhouders met een lange termijn belang waardoor we met recht kunnen spreken over duurzaam aandeelhouderschap.