Nieuws

Nieuw initiatief CO2-Prestaties ondersteunt bij beklimmen presta

De nieuwe strategische samenwerking CO2-Prestaties is een initiatief van drie bedrijven op het gebied van CO2-certificering. Vanaf begin 2012 bundelen zij expertise over CO2-management met jarenlange ervaring in de bouw, infra en installatietechniek. Wie binnen drie maanden niveau 3 op zak wil hebben, kan zich door hen laten begeleiden bij het beklimmen van de CO2-Prestatieladder. Een lunchbijeenkomst op 15 maart 2012 over duurzaam ondernemen op het Bouw&Infrapark in Harderwijk zet de nieuwe samenwerking kracht bij.

CO2-Prestaties is een initiatief van Bouw & Gezond, CO2 Management en DeJong&Verder. Zij begeleiden bedrijven in de bouw-, infra- en installatiesector naar certificatie van de CO2-Prestatieladder op niveau 3 of hoger. CO2-Prestaties verzorgt alle documentatie inclusief de administratieve afhandeling. Klanten gebruiken de  CO2-Management Applicatie die volledig is ontwikkeld voor de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Om niveau 3 te behalen is een doorlooptijd van drie maanden reëel. Kijk op www.co2-prestaties.nl voor meer informatie over deze nieuwe samenwerking.

Het nieuwe CO2-Prestaties plaatst haar initiatief in breed perspectief tijdens een informatieve lunchbijeenkomst over duurzaam ondernemen in de bouw, infra en installatietechniek op 15 maart 2012 op het Bouw&Infrapark in Harderwijk. Dit perspectief wordt mede mogelijk door inleidingen van bedrijven die vertellen over hun strategie en aanpak. Eén van de sprekers is Johan Middelkamp, directeur van Sallandse Wegenbouw. Hij stelt centraal hoe zijn bedrijf duurzaam ondernemen concreet vormgeeft. Het bedrijf heeft overigens reeds niveau 5 van de CO2-Prestatieladder bereikt.
Tegelijkertijd presenteert het nieuwe CO2-Presentaties zich aan de markt met een toelichting van de ladder en de stappen voor de certificatie.
Met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is iedere onderneming bezig, vermindering van CO2-uitstoot is daarvan een belangrijke graadmeter. Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming steeds meer onderdeel wordt van het bedrijfsbeleid, de bouwsector boekt daarin veel voortgang. Dat komt voor een belangrijk deel door het beheersen van CO2-uitstoot.
De bijeenkomst is voor bedrijven in de sector die zich oriënteren op CO2-certificatie en is met name interessant voor wie visie en aanpak wil horen van bedrijven die al langer met duurzaam ondernemen bezig zijn. De bijeenkomst duurt van 12 tot 14 uur. Kosten zijn 45 euro ex BTW en inclusief lunch. Aanmelden kan direct op de website van CO2-Prestaties in het nieuwsbericht over de bijeenkomst.