Nieuws

Nieuwe uitreikingen PREZO keurmerk

De organisatorische eenheden De Miente, Voltawerk, De Wiken, Rispinge, Stellinghaven Appelscha, SchoonThuis en ZorgThuis zijn in aanmerking gekomen voor het PREZO keurmerk in de zorg.
In de visie van de organisatie staan begrippen als gastvrij, deskundig, persoonlijk en veilig centraal. De individuele cliënt is het uitgangspunt. ZuidOostZorg heeft zich in korte tijd het gedachtegoed van PREZO eigen gemaakt en heeft met betrokkenheid van medewerkers en cliëntenraad gerichte verbeteringen in gang gezet, en zichtbare resultaten geboekt.
De directeur/bestuurder van Stichting Perspekt heeft het PREZO gouden keurmerk in de zorg voor de intramurale zorg toegekend aan Rispinge, Stellinghaven Appelscha en Voltawerk. Voor de intramurale én extramurale zorg is het PREZO gouden keurmerk in de zorg toegekend aan De Miente. Het PREZO gouden keurmerk in de zorg extramuraal is toegekend aan Zorgthuis en SchoonThuis. Voor SchoonThuis gaat het om het eerste keurmerk voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden. Het PREZO zilveren keurmerk in de zorg intramuraal én extramuraal is toegekend aan De Wiken. Genoemde organisatorische eenheden worden dan ook opgenomen in het keurmerkregister van Stichting Perspekt.