Nieuws

NEN publiceert ‘Praktijkgids Bouwbesluit - Constructieve veiligh

Vanaf april 2012 wordt de constructieve veiligheid van nieuwe bouwwerken beoordeeld aan de hand van Europese normen, de Eurocodes. Ontwerpers en uitvoerders van bouwplannen zullen zich deze regels eigen moeten maken. Dat geldt ook voor toetsers van bouwplannen en toeleveranciers van constructieve onderdelen van bouwwerken. De Praktijkgids 'Bouwbesluit - Constructieve veiligheid' biedt op toegankelijke wijze de nodige basisinformatie.
 
Eurocodes vormen een samenhangend stelsel van 58 normen, onderverdeeld in tien groepen: EC 0 t/m 9. Ze vervangen de TGB-normen (Technische Grondslagen voor het Bouwen). Met de Eurocodes wordt nu in heel Europa op eenzelfde manier de constructieve veiligheid gewaarborgd. Verschillen per land blijven beperkt tot factoren die in de berekeningen worden toegepast en zijn vastgelegd in nationale bijlagen.

Bouwbesluit 2012 verwijst naar vrijwel de volledige serie Eurocodes. EC 0 en 1 zijn van toepassing op elk bouwwerk. NEN-EN 1990 (EC 0) is de basisnorm en behandelt de betrouwbaarheidsniveaus, de te hanteren belastingscombinaties en de bijbehorende belastingsfactoren. De NEN-EN 1991-serie (EC 1) geeft de aan te houden belastingen (opgelegde vloer- en dakbelastingen, sneeuwbelasting, windbelasting en buitengewone belasting). Deze twee Eurocodes komen in de praktijkgids Constructieve veiligheid uitgebreid aan de orde. De praktijkgids behandelt ook NEN 8700 voor het bepalen van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. In een bijlage is het Constructieprotocol opgenomen met protocols voor toetsing op vijf niveaus.

Auteur ir. Jan Banga van ingenieursbureau Boorsma in Drachten heeft met deze praktijkgids een heldere inleiding op het werken met Eurocodes geschreven. Hij is hierin bijgestaan door een aantal kritische meelezers uit de kring van constructiebureaus, normcommissie en redactie.
De omvang van de praktijkgids is 198 pagina’s. De prijs is € 89,- exclusief 6% btw.
Voor inhoudelijke informatie over deze praktijkgids: Cees Zwinkels, Uitgeverij, telefoon (015) 2 690 416 of e-mail cees.zwinkels@nen.nl.