Nieuws

Riederborgh ontvangt Perspekt gouden keurmerk

Zorgcentrum Riederborgh in Ridderkerk heeft het Perspekt gouden keurmerk in de zorg! In 2008 heeft Riederborgh reeds het zilveren keurmerk behaald. Op 21 februari jl. is tijdens een officiële bijeenkomst, waarbij diverse toespraken zijn gehouden, het Perspekt gouden keurmerk in de zorg uitgereikt.

Zorgcentrum Riederborgh werkt vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. De organisatie geeft deze identiteit concreet vorm in de bejegening van de cliënten, de geestelijke verzorging en de pastorale zorg die vanuit de kerken wordt gegeven. Er is veel aandacht voor het welzijn van de cliënt en een zinvolle dagbesteding. Bijzonder is de loyaliteitsverklaring, waarmee alle medewerkers en vrijwilligers de grondslag en de gedragscode van Riederborgh onderstrepen.
 
De directeur/bestuurder van Stichting Perspekt heeft het Perspekt gouden keurmerk in de zorg voor de intramurale en extramurale zorg toegekend aan Riederborgh. Genoemde organisatorische eenheid wordt dan ook opgenomen in het keurmerkregister van Stichting Perspekt.