Nieuws

ThyssenKrupp Encasa ISO 14001-gecertificeerd

ThyssenKrupp Encasa Nederland heeft het ISO 14001-certificaat behaald. ISO 14001 is een norm voor het opzetten van een milieumanagementsysteem. Met deze certificering, die toegekend is door het Liftinstituut, toont ThyssenKrupp aan dat de organisatie voldoet aan de eisen van de actuele milieuwet- en regelgeving en een verantwoord milieubeleid hanteert.

Het milieumanagementsysteem van ThyssenKrupp Encasa maakt deel uit van het totale MVO-beleid van de organisatie. Managing Director van ThyssenKrupp Encasa Nederland, Arina van Oost, heeft een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en weet zich daarin gesteund door de overige directieleden en de ondernemingsraad. Van Oost: ‘Als multinational heb je een grote verantwoordelijkheid voor je omgeving en je medewerkers en die neemt ThyssenKrupp Encasa onder andere door duurzaamheid in al zijn facetten te promoten. We merken dat MVO ook steeds belangrijker wordt gevonden door onze klanten en prospects uit alle segmenten: particulieren, bedrijven en overheid. Ik verwacht dan ook dat ISO 14001 de standaard wordt in onze branche. Dit certificaat was derhalve geen doel op zich, maar onderdeel van een visie waarbinnen verantwoordelijk handelen in het belang van milieu, mens en bedrijf centraal staat.’

Moederbedrijf ThyssenKrupp Elevator lanceerde vanuit deze gedachte recentelijk het ‘Sustainable Efficiency’ programma, een programma gericht op het besparen van energie, reduceren van de CO2-uitstoot, behouden van natuurlijke bronnen en het voorkomen van afval. Alle business units van het bedrijf denken mee over duurzaamheid binnen de gehele levenscyclus van de producten. Zo zijn de roltrappen en liften van ThyssenKrupp voor 95 procent van recyclebaar materiaal gemaakt en wordt ook bij de productieprocessen en de service rekening gehouden met mens en milieu.