Nieuws

Belang Oost Europa voor Nederlandse industrie sterk gegroeid

Oost Europa is als afzetmarkt voor de Nederlandse industrie de afgelopen vijftien jaar fors gegroeid en kent inmiddels een exportaandeel van 8%. Sinds 1996 is het exportvolume ‘Nederlands product’ naar deze regio jaarlijks met circa 8,5% gegroeid. Vanaf 2004, het jaar van toetreding van acht Oost Europese landen tot de EU, bedroeg de gemiddelde groei zelfs bijna 12%, ondanks de crisis van 2009. Het meest geprofiteerd hebben de agrifoodsector en de technologische industrie.
In 2010 werd voor € 17,4 miljard aan Nederlandse producten verkocht in Oost Europa. De drie belangrijkste sectoren hierin zijn agrifood (€ 4,0 miljard), chemie (€ 3,5 miljard) en de technologische industrie (€ 5,3 miljard). Inmiddels gaat meer dan 8% van de export van in Nederland gemaakte producten naar Oost Europa, terwijl dit in 2001 4% was. De technologische industrie heeft de sterkste groei gerealiseerd, waarbij vooral de machinebouw en transportmiddelenindustrie verantwoordelijk zijn voor de toename. Het exportaandeel van Oost Europa bedraagt voor de technologische industrie 12%, tegen 5% tien jaar geleden.

Groeispurt agrifood en technologische industrie na EU-toetreding Oost-Europese landen
In 2004 traden onder meer Tsjechië, Polen, Slowakije, Estland, Litouwen, Letland, Hongarije en Slovenië toe tot de Europese Unie. Sindsdien is de export naar Oost Europa alleen maar harder gegroeid, waarbij de technologische industrie opvalt met een gemiddeld groeicijfer van 15%. Ook de export van Nederlandse agrifood-producten naar Oost Europa heeft een impuls gekregen. De jaarlijkse volumegroei sinds 2004 bedraagt 13,5% tegen een schamele 0,7% in de periode 1997-2003.

De belangrijkste exportbestemmingen in Oos Europa zijn Polen en Rusland. De exportwaarde van Nederlandse producten naar Polen is in vijftien jaar vervijfvoudigd en tegenwoordig is Polen in omvang de achtste exportpartner van Nederland, voor Rusland en nog achter Spanje. Oost Europa kan de komende jaren nog belangrijker worden als exportbestemming van Nederlandse producten, zeker gezien de matige groeivooruitzichten in het zuiden van Europa.