Nieuws

Gemengde werkgelegenheidsverwachting werkgevers

Nederlandse werkgevers hebben gemengde werkgelegenheidsverwachtingen voor de periode april t/m juni van dit jaar. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van uitzendorganisatie Manpower. Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 2012 komt uit op een voorzichtige 0%, hetgeen betekent dat het aantal werkgevers dat verwacht dat de werkgelegenheid op hun vestiging in Q2 zal dalen in evenwicht is met het aantal werkgevers dat verwacht dat op hun vestiging de werkgelegenheid in Q2 zal toenemen. Het netto werkgelegenheidscijfer is 2 procentpunten zwakker dan vorig kwartaal en 3 procentpunten zwakker dan voor het 2e kwartaal van 2011.

Werkgevers in de sector Transport, opslag & communicatie voorzien enig perspectief voor werkzoekenden: de netto werkgelegenheidsverwachting daar is +8%. De zwakste vooruitzichten voor Q2 worden afgegeven door de sector Productiebedrijven: de werkgelegenheidsverwachting van -7% is de minst optimistische sinds Nederland in Q3 2003 met dit onderzoek startte. Drie van de vier Nederlandse regio's rapporteren bescheiden positieve verwachtingen; daarbij melden werkgevers in het noorden zowel op kwartaal- als op jaarbasis verbetering. De westelijke regio is bescheiden negatief met een verwachting van -1%.

‘De huidige netto werkgelegenheidsverwachting is de zwakste in twee jaar. Toch is het niet alleen maar doem wat de klok slaat,’ aldus Haiko van der Pol, Directeur Marketing & Communicatie van Manpower. ‘De data van deze Arbeidsmarktbarometer tonen de voortdurende terughoudendheid bij werkgevers om te investeren in personele uitbreiding. Maar 9 van de 10 ondervraagde werkgevers geven aan het aantal werknemers op de eigen locatie intact te laten in het komende kwartaal. In het licht van de reeks ontslagen en bezuinigingen die recent het nieuws hebben gehaald, zou je wellicht een somberder algemeen beeld verwachten. Uit de CBS-informatie over de recessie blijkt echter bijvoorbeeld ook dat de Nederlandse investeringen nog steeds groeien, zij het in een lager tempo.'