Nieuws

Medewerker neemt weinig regie over eigen loopbaan

Begin 2012 namen ruim 2.200 Nederlanders deel aan een onderzoek van Schouten & Nelissen naar hoeveel grip medewerkers hebben op hun loopbaan. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten slechts sporadisch met de leidinggevende overlegt over het functioneren. Medewerkers nemen weinig regie over hun werk, terwijl ze tegelijk verwachten over drie jaar aan een nieuwe uitdaging toe te zijn.

De respondenten geven aan dat persoonlijke ontwikkeling voor hen belangrijk is. Ze proberen zichzelf bij te scholen, nieuwe dingen te leren en willen persoonlijk groeien. Dit gaat echter zelden in overleg met de leidinggevende en collega´s. Maar liefst 48% van de ondervraagden vraagt nauwelijks om feedback aan een collega. En 51% informeert slechts af en toe of de leidinggevende tevreden is over zijn of haar functioneren.

´De mate waarin iemand grip op zijn loopbaan ervaart hangt af van verschillende factoren. Sluit het werk aan op de capaciteiten en behoeften? In welke mate pakt een medewerker zelf de regie? En wordt de omgeving ook betrokken bij loopbaanontwikkeling?’ Aldus Evelien Stoel, Project Manager Research bij Schouten & Nelissen. ‘Het onderzoek geeft dus aan dat medewerkers voornamelijk vanuit eigen perspectief naar de loopbaan kijken en hier de omgeving niet bij betrekken. Wanneer medewerkers zichzelf regelmatig verplaatsen in de leidinggevende (en collega’s) en kiezen voor een dialoog levert dat ze nog meer grip op de loopbaan op.´

Het grootste deel van de respondenten beschikt (zo zegt men over zichzelf) over voldoende kennis, capaciteiten en ervaring om het huidige werk goed te kunnen doen. Wel zien we een verschil in de fit tussen werk en behoeften. De huidige functie komt niet altijd tegemoet aan individuele wensen en verlangens. 29% is uitgekeken op de huidige baan en 26% geeft aan dat er geen goede overeenkomst is tussen wat de functie biedt en wat men zoekt. Wat echt belangrijk voor hen is vinden zij niet helemaal terug in het werk dat ze nu doen. ‘Opvallend dus dat werknemers ondanks dit niet de dialoog aangaan met de leidinggevende. Maar in stilte hun loopbaanplannen smeden.’

Medewerkers denken dat het werk dat ze nu doen in de toekomst slecht bij ze zal blijven passen. 60% verwacht binnen de komende drie tot vijf jaar de huidige functie ontgroeid te zijn. En maar liefst 73% zegt dan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 37% verwacht extra scholing nodig te hebben om het werk goed te kunnen blijven doen. En 38% weet nu al dat ze over drie tot vijf jaar minder gemotiveerd zal zijn.

Evelien Stoel: ´Als de trend die wij waarnemen doorzet, zullen meer mensen steeds minder plezier in het werk ervaren. Als mede-werker ben je natuurlijk mede-verantwoordelijk voor je eigen loopbaan. Toch is er ook een belangrijke rol hierin voor leidinggevenden weggelegd, denken wij. Wij onderkennen met elkaar steeds nadrukkelijker de verantwoordelijkheid van de baas. Hij kan in een inzetbaarheidsgesprek de medewerker motiveren zelf meer regie te nemen. Het verkennende onderzoek in de polder, zoals Schouten & Nelissen dat in 15 interviews en 70 aanbevelingen eerder heeft gepubliceerd, toont vooral één ding aan: aandacht voor duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit en regie is onmisbaar. Het onderzoek ‘Grip op je loopbaan’ bevestigt dit.’