Nieuws

EnerZIE: Informatiemiddag over energieprestatie gebouwen

Om u voor te bereiden op het berekenen en werken met de Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) organiseert NEN samen met Agentschap NL donderdag 10 mei een gratis informatiemiddag. Ook wordt u verteld wat u in de toekomst te wachten staat op het gebied van regelgeving en normalisatie.

Zo´n 40 procent van onze gezamenlijke CO2-uitstoot komt voor rekening van gebouwen. In Europa wordt toegewerkt naar energieneutrale gebouwen. In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor woningen vorig jaar aangescherpt naar 0,6. In 2015 is het plan deze eis verder aan te scherpen. Met de nieuwe norm NEN 7120 kan de energieprestatie van gebouwen worden berekend.

Tijdens de informatiemiddag wordt inzage gegeven in het werken met NEN 7120, de regelgeving en de toekomst ervan. NEN en betrokken experts gaan technisch inhoudelijk op NEN 7120 in. Ook komen NVN 7125 over gebiedsmaatregelen en NEN 8088-1 over ventilatie aan de orde. Tijdens de middag is volop ruimte voor interactie. Vragen kunnen gesteld worden aan de experts en er gelegenheid om te netwerken. Het Ministerie van BZK is uitgenodigd deze middag als spreker aanwezig te zijn, om meer te vertellen over haar rol en toekomstvisie.

Voor het rekenen met NEN 7120 worden softwarepakketten ontwikkeld. Bij de informatiemiddag is een speciale kennismarkt waar ontwikkelaars van de softwarepakketten de laatste producten laten zien. De middag is vooral interessant voor rekenaars, adviseurs, ontwerpers en toetsers die daadwerkelijk met de norm aan de slag gaan. Tijdens de informatiemiddag worden de achtergrond en de achterliggende rekenmethoden in de NEN-norm toegelicht.

Deelname aan deze informatiemiddag is gratis. Wilt u meer weten over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen, Carolien Wijtman, telefoon (015) 269 04 48.