Nieuws

Website www.hollandhightech.nl gelanceerd

Vrijdag 20 april is de website www.hollandhightech.nl gelanceerd. Deze website biedt Engelstalige informatie over de Nederlandse hightechsector, facts & figures, presentaties, fotografie en verhalen over innovatieve ontwikkelingen die de claim ‘Holland High Tech’ staven. Innovaties die niet alleen door individuele bedrijven of instellingen tot stand zijn gekomen, maar veelal door Nederlandse samenwerkingsverbanden. De website is in beheer van FME ontwikkeld.
Een belangrijk actiepunt op de agenda van de Topsector High Tech Systemen en Materialen is de promotie van 'Holland High Tech' in het buitenland. Doel van de website is om samen te laten zien dat de Nederlandse hightechsector onderscheidende toegevoegde waarde heeft om oplossingen te realiseren voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen: gezondheid, duurzame energie, mobiliteit, klimaat en veiligheid en cross-overs daartussen.
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) onderscheiden zich door hun technologische excellentie en behoren in hun marktsegmenten tot de wereldtop. De groeiambitie van High Tech Systemen en Materialen is het ruimschoots verdubbelen van de export van € 32 miljard in 2009 tot € 77 miljard in 2020. De eeuwenoude Nederlandse cultuur van vindingrijkheid, pragmatisme, ondernemerschap, openheid en de bereidheid tot samenwerking komt bij uitstek tot zijn recht in het hightechvakgebied. Deze eigenschappen maken Nederland “the place to be” voor oplossingen voor huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzame energie, mobiliteit, klimaat en veiligheid.
De Nederlandse sector High Tech Systemen en Materialen biedt pragmatische geheeloplossingen voor technologische uitdagingen. Van systeemarchitectuur tot productie. Vaak ook in de cross-over van technologieën. Nederland is het land om producten, kennis en concepten te halen. Het land voor topbanen voor (buitenlandse) kenniswerkers, vakmensen, knowhow én voor scholing. Voor research & development op het gebied van technologie en innovatie en voor samenwerkingsverbanden met technologische bedrijven. Met een prettig vestigingsklimaat voor internationale technologiebedrijven. Een aantrekkelijk land om te wonen en te werken voor ondernemers, onderzoekers en studenten.