Nieuws

Koning Willem I Prijs en Plaquette uitgereikt

VDL Groep BV (categorie Groot Bedrijf) & Vencomatic BV (categorie MKB) hebben zojuist uit handen van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje de Koning Willem I Prijs 2012 ontvangen. Tevens werd voor het eerst de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap uitgereikt aan Norm-teq BV. Dit gebeurde tijdens de feestelijke uitreikingsavond op de Floriade te Venlo. De presentatie van deze bijzondere avond lag in handen van Ivo Niehe. Onder de ruim 400 aanwezigen waren tal van hoogwaardigheidsbekleders: dhr. Prof. dr. K.H.W. Knot (President van de Nederlandsche Bank en Voorzitter van de Koning Willem I Stichting), Commissarissen van de Koningin, diverse burgemeesters en wethouders. Daarnaast was de top van ondernemend Nederland ruim vertegenwoordigd waaronder veel eerdere winnaars van de Koning Willem I Prijs. Voor informatie over de Koning Willem I Stichting en Prijs zie www.kw1prijs.nl.