Nieuws

Mavim seminar ‘Veilige zorg, een continu verbeterproces’

Zorgveiligheid is letterlijk en figuurlijk een kwestie van leven en dood. Zorginstellingen werken hard aan verbetering van hun bedrijfsprocessen en aan het vestigen van een veiligheidscultuur op de werkvloer. IT speelt een cruciale rol bij het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de zorgprocessen. Mavim, Nederlandse softwareontwikkelaar op het gebied van Quality en Business Process Management, organiseert op 7 juni in Kamerik het seminar ‘Veilige zorg, een continu verbeterproces’ om zorgverleners op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken in het aanpakken van de zorgveiligheid. 

Keynote speaker is Prof.Dr. Jan Klein, anesthesioloog en bijzonder hoogleraar ‘Veiligheid in de zorg’ op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens Klein is veiligheid een onlosmakelijk aspect van kwaliteit. “Patiëntonveiligheid wordt bijna zonder uitzondering gekenmerkt door het falen van het integrale systeem waarin zorg verleend wordt en niet door een eenduidige oorzaak. Na een incident blijkt over het algemeen dat het een lange aanloop gehad heeft en dat er in de organisatie op vele niveaus ontwikkelingen geweest zijn die gemaakt hebben dat een calamiteit uiteindelijk onvermijdelijk was. Hoe kunt u een dergelijke drift in uw organisatie herkennen en hoe kunt u een dreigend falen van het systeem omdraaien in de richting van verhoogde veiligheid?” 

Kijk hier voor een interview met Klein. 

Programma:    

Op drift naar veiligheid. Door Prof. Dr. Jan Klein – oud anesthesioloog Maasstad Ziekenhuis, medisch adviseur Achmea en bijzonder hoogleraar Veiligheid in de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Maasstad Ziekenhuis

Cultuur en veiligheid: Veiligheid begint bij jezelf! Door Ilona Riezebosch – adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij Centrum Patiëntveiligheid Isala

Risicomanagement; de basis in het verbeterproces. Door Petra Reijnders – Manager Patiëntveiligheid bij MAASTRO clinic 

Praktische toepasbaarheid van Rules als Veiligheidsmanagementsysteem. Door Wouter Jan de Baan – Product Manager bij Mavim

De patiënt als regisseur bij kwaliteit en veiligheid. Door Dr. Janneke Schermers – universitair docent, intern toezichthouder in de zorg en    adviseur op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid

Veiligheid, meer dan alleen een systeem. Biedt een VIM systeem (Veilig Incidenten Melden) binnen een GGZ instelling veiligheid? Praktijkcase Eleos. Door Drs. Marianne Gerrits – Beleidsadviseur Kwaliteit.

Meer informatie over het programma vindt u hier. Deelname is kosteloos. Meldt u hier aan.