Nieuws

Crisis maakt hoogopgeleiden armer en minder veeleisend

De crisis tempert de ambities en eisen van hoogopgeleide werknemers. Ze verdienen minder, zijn bescheidener in hun salariswensen en somberder over de arbeidsmarkt dan in 2011. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction onder vierduizend hoogopgeleiden.

Van de hoogopgeleiden met maximaal tien jaar werkervaring blijkt slechts 11 procent meer dan 45 duizend euro per jaar te verdienen. Dat was vorig jaar nog 27 procent. Die percentages zijn niet één-op-één vergelijkbaar, omdat het onderzoek vorig jaar door een ander bureau is uitgevoerd met een ander panel. Niettemin, menen de betrokken onderzoekers van Motivaction en Intermediair, kan wel degelijk de conclusie worden getrokken dat minder jonge hoogopgeleiden een dergelijk goed salaris verdienen.

De jaarlijkse salarisstijging voor jonge hoogopgeleiden is blijkbaar minder groot dan in voorgaande jaren. Wie van baan wisselt, gaat niet langer met een sprong omhoog, maar accepteert eerder een gelijk of zelfs lager salaris. Onder invloed van de crisis zijn ook de salarisverwachtingen bijgesteld: 37 procent van de hoogopgeleiden met maximaal tien jaar werkervaring vindt een salaris van 45 duizend euro of hoger ‘passend’ bij een volgende functie. In 2011 vond nog 48 procent van de ondervraagden een dergelijk salaris gepast.

Hoogopgeleiden lijken de storm te willen uitzitten en blijven bij hun baan. De arbeidsmobiliteit is laag. Werknemers zijn onzeker over hun baan. Opmerkelijk genoeg verwachten mensen met een universitaire achtergrond iets vaker (20 procent) dat ze misschien of zeker hun baan zullen verliezen in het komende jaar dan hbo’ers (17 procent). In deze crisistijd voelen meer hoogopgeleide mannen zich zeker van hun baan (40 procent) dan vrouwen (33 procent). Mocht het baanverlies er dan toch komen, dan vrezen mannen vooral dat zij de hypotheek niet kunnen betalen, terwijl vrouwen in dat geval verwachten minder op vakantie te gaan.

Lees hierover meer op http://www.intermediair.nl/salarisverwachtingen.