Nieuws

Tekort aan technici remt ontwikkeling industrie

Ruim zestig procent van de ondernemers in de industriële sector verwacht de komende jaren problemen met het vinden van personeel. Ruim de helft van de industriële bedrijven zoekt haar personeel deels in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau DHV en de Universiteit Utrecht, waaraan ondernemers uit de sector hebben deelgenomen. Het onderzoek concludeert ook dat de Nederlandse industrie koploper is op het gebied van duurzaamheid.

Slechts vier procent van de ondernemers in de industriële sector voorziet geen problemen bij het vinden van hoogopgeleid technisch personeel. Het toenemende tekort verrast Jelle Hannema, unitdirecteur assetmanagement van DHV niet: ‘Tekort aan technici speelt al jaren, maar is door vergrijzing alleen maar nijpender. 43 procent van de werknemers in deze sector is ouder dan 45, in de dienstensector is dat één derde.’

Voldoende goed gekwalificeerd personeel is één van de belangrijkste voorwaarden voor het benutten van kansen, maar Nederland blijft achter in het aantal technisch afgestudeerden ten opzichte van buurlanden. Het aantal afgestudeerde bètatechnici is acht procent lager ten opzichte van de EU en elf procent lager ten opzichte van Duitsland. Een lichtpuntje is dat het aantal scholieren met een bètaprofiel groeit en ook de instroom bij technische universiteiten (TU’s) stijgt. Hannema: ‘De initiatieven van onder meer het Platform Bèta en Techniek – om onder meer het imago van techniek te verbeteren – lijken vruchten af te werpen. Het aantal voorinschrijvingen op Nederlandse TU’s is in 2012 zelfs gestegen. Er is meer nodig om toekomstige tekorten te compenseren, maar het is een begin. We zien bijvoorbeeld ook dat de industrie zelf veel activiteiten onderneemt, door de samenwerking met kennisinstellingen.’

De Nederlandse industrie is wereldwijd een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Bij 56 procent heeft duurzaamheid een vaste plek in de bedrijfsstrategie. Op internationaal niveau is dat percentage 25 procent. Hannema: ‘De ontwikkelingen hierin gaan snel en het aantal vernieuwende duurzame verdienmodellen groeit de komende jaren.’

Schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen en verduurzaming bieden mogelijkheden voor een impuls richting een biobased economy, een markt van vraag en aanbod van biomassa. Hannema: ’Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de sector beperkte mogelijkheden ziet voor een toekomst in de biobased economy. Dat is opvallend, want biomassa speelt de komende jaren een steeds belangrijkere rol in onze economie. Het maakt ons energie- en grondstofonafhankelijker en vermindert bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen.’ Om deze kansen te benutten is faciliterend beleid nodig. De industrie geeft aan dat de overheid hier meer ondersteuning in moet bieden.