Nieuws

Nationaal Onderhandelstijlen Onderzoek

Het Nationaal Onderhandelstijlen Onderzoek brengt de Nederlandse Onderhandelstijl in kaart. Wat zijn typische kenmerken, kwaliteiten en valkuilen? Iedereen die onderhandelt wordt uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Als dank voor deelname krijgen de deelnemers aan het onderzoek feedback en tips over hun onderhandelstijl. Kloppen de veelgehoorde Nederlandse onderhandelvalkuilen?

Een snelle bereidheid tot het doen van concessies:
We komen snel en resultaatgericht tot een overeenkomst. Soms leidt dat tot een (te) toegeeflijke stijl.

Het snel toewerken naar een compromis:
We stellen ons pragmatisch op. Een 'snelle deal' lijkt bij ons beter dan 'de best mogelijke deal'. De tijd en energie die wij besteden aan 'exploreren', d.w.z. het onderzoeken of nog betere oplossingen mogelijk zijn, is beperkt.

Het vermijden van een impasse:
De Nederlandse onderhandelaar lijkt een impasse te zien als een serieuze bedreiging van de kans op een onderhandelresultaat. Dit leidt er toe dat we een impasse vermijden of snel doorbreken middels het doen van een concessie. We voorkomen hiermee spanning in de relatie, maar of we zo het maximale resultaat behalen is maar de vraag.

De deelnemer die meedoet aan het 'Het Nationaal Onderhandel Stijlen Onderzoek' krijgt direct feedback en tips over de onderhandelstijl en draagt bij aan het in kaart brengen van de Nederlandse Onderhandelstijl. Wat valt op? Wat zijn typische kenmerken, kwaliteiten en valkuilen? Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een aantal stellingen. Het invullen duurt zo'n 10 minuten. De rapportage ontvangen deelnemers per e-mail. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de geanonimiseerde gegevens van de deelnemers worden gebruikt voor onderzoek en publicatie. Door op de link te klikken begint het onderzoek: http://www.onderhandelen.net/noso.