Nieuws

Nederland krijgt Nederlands-Russische Bilaterale Kamer

Nederland krijgt een Nederlands-Russische Bilaterale Kamer voor internationaal zakendoen. Waar de kamer wordt gevestigd, is nog niet bekend. Venster naar Rusland uit Uden is in 2011 door de Kamer van Koophandel en Industrie van de Russische Federatie gevraagd om medewerking te verlenen aan de oprichting.

De afgelopen maanden is door die organisatie een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat onlangs met positief resultaat is afgerond. Daarom is nu groen licht gegeven voor de 'Netherlands – Russia Bilateral Chamber' (NRBC), aldus Robert Nahon van Venster naar Rusland. Deze in Brabant gevestigde organisatie functioneert al jaren in het verlengde van semi-overheidsorganisaties als succesvolle matchmaker voor Nederlandse en Russische bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en NGO's.

'De hoop vanuit Rusland is dat deze bilaterale kamer een krachtige impuls geeft aan het zakendoen met Rusland. Er bestaan in Nederland al langer bilaterale kamers voor onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België en Duitsland. Nu komt er een bilaterale kamer voor Rusland bij.' De komende weken zal de oprichtingsvergadering plaatsvinden, volgens de senior consultant. 'Voor ons is het een eer en een belangrijke blijk van waardering dat we hiervoor gevraagd zijn.'

Venster naar Rusland is al jaren actief om bilaterale samenwerking tussen Nederland en Rusland te bevorderen, onder meer via zakenreizen en seminars. Zo organiseert Venster naar Rusland van 12 tot en met 15 juni de Rusland Week.