Nieuws

DEKRA Seal verbetert transparantie rondom laadpalen

De laadstationbranche is een relatief nieuwe en snel groeiende markt. Er zijn hierop diverse Europese normen van toepassing, echter doordat normen achterblijven bij de snelle ontwikkelingen van de techniek hebben deze tekortkomingen. De markt wordt steeds volwassener en mede daarom wordt de kwaliteit een steeds belangrijker punt. Met het DEKRA Seal, dat eerder deze maand voor het eerst wordt uitgereikt, kunnen leveranciers aantonen dat hun laadstations volledig in overeenstemming zijn met alle toepasselijke normen, wat de transparantie in de sector bevordert.
Naarmate elektrische auto's in steeds bredere kring worden geaccepteerd, worden laadstations voor elektrische voertuigen (EV's) een steeds vertrouwder straatbeeld. Desalniettemin heeft DEKRA vastgesteld dat de bestaande normen op bepaalde vlakken tekortschoten en wil met het introduceren van een onafhankelijk keurmerk er zorg voor dragen dat het positieve beeld van elektrisch vervoer gewaarborgd blijft.