Nieuws

Eerste uitreiking certificaten Milieuthermometer Zorg


Gisteren reikt Jacqueline Cramer, voormalig minister van Milieu, de eerste certificaten ‘Milieuthermometer Zorg’ uit aan vier ziekenhuizen, te weten het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. De ziekenhuizen krijgen het certificaat voor hun duurzame bedrijfsvoering.

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) heeft in samenwerking met Stichting Milieukeur de Milieuthermometer Zorg opgezet. De Milieuthermometer richt zich op duurzame bedrijfsvoering in zorginstellingen. Op basis van een aantal criteria zoals energie- en waterbesparende maatregelen, afvalpreventie en gevaarlijke stoffen, kan een instelling een bronzen, zilveren of gouden niveau halen, waarbij het gouden niveau gelijk staat aan Milieukeur.

Het OLVG en Ziekenhuis Amstelland hebben beide het zilveren niveau behaald. De Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen het bronzen keurmerk.

Voor het imago van de zorg wordt duurzaam ondernemen onmisbaar. De maatschappij vraagt steeds meer aandacht voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Jonge mensen met ambities nemen dit aspect in toenemende mate mee in hun sollicitaties.

De genoemde ziekenhuizen zijn de koplopers en zetten nu de toon. Milieu Platform Zorgsector verwacht dat de komende jaren veel zorginstellingen tot certificeren overgaan. Veel bij MPZ aangesloten instellingen zijn inmiddels bezig met het behalen van het bronzen niveau.

Meer informatie over de Milieuthermometer Zorg vindt u op www.milieuplatform.nl.