Nieuws

Dreigend tekort aan 300 miljoen specialisten in 2030

In 2030 zal er een tekort aan 50 miljoen hoog opgeleide werknemers in Europa zijn. Wereldwijd zal dit aantal de komende 20 jaar oplopen tot 300 miljoen vakbekwame medewerkers. Van de huidige beroepsbevolking is 80 procent opgeleid in de opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Deze landen bieden veel potentie voor de human resource afdeling van internationale bedrijven. Dit blijkt uit de publicatie ‘Eight Billion Business Opportunities’ van Roland Berger Strategy Consultants.

Europa kampt met een tekort aan specialisten, groeiend tot  tussen de 200 en 300 miljoen specialisten in 2030 wereldwijd. Dit vormt een grote bedreiging voor bedrijven, die goed opgeleide mensen nodig hebben om te blijven groeien. De strijd om toptalenten stijgt nu al tot een hoogtepunt. Experts van Roland Berger menen dat bedrijven zich met hun personeelsbeleid moeten focussen op de opkomende economieën.

In deze opkomende economieën, ook de ‘Focus 20 landen’ genoemd, is het aantal afgestudeerden gestegen met 30 tot 50 procent in de afgelopen jaren. Slechts maximaal 20 procent voldoet echter aan de westerse norm, waaronder de beheersing van de Engels taal. Voor westerse bedrijven die zoeken naar goed opgeleid personeel is dit een onoverkomelijke hindernis. Om de brug te slaan, moeten deze bedrijven meer investeren in opleiding en taalvaardigheid van lokale niet-westerse werknemers. Daarnaast is communicatie zeer belangrijk om interculturele verschillen te overbruggen. 

Niet alleen stijgt het aantal afgestudeerden in deze ‘Focus 20 landen’, ook de economie zit in de lift. Al in 2010 werd een derde van de nieuwe banen in China en India gecreëerd. Roland Berger verwacht dit jaar een toename van 1 procent van het Bruto Binnenlands Product in Europa. In de opkomende economieën ligt dit tussen de 4 en 8 procent. In 2030 zullen deze landen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de groei van het wereldwijde Bruto Binnenlands Product. Dit betekent een enorme impuls voor de lokale markten.

Een werknemersportefeuille, waarin een goede balans ligt tussen man, vrouw, oud, jong, en verschillende nationaliteiten en culturen, levert veel voordelen. Bedrijven kunnen gemakkelijker internationale beslissingen nemen, sneller nieuwe markten aanboren en de productiviteit en creativiteit van hun medewerkers verbeteren. Wat weer ten goede komt aan de motivatie en loyaliteit van de medewerkers.  In de Verenigde Arabische Emiraten is 65 procent van alle afgestudeerden vrouw, in Brazilië en China ligt dit respectievelijk op 60 en 47 procent. In Rusland studeert nu 86 procent van de vrouwen tussen de 18 en 23 jaar. Bedrijven moeten niet alleen deze talentvolle mensen aannemen, maar ook zorgen dat ze aan boord blijven door middel van onder andere: talentmanagement, persoonlijke opleidingstrajecten, periodieke evaluaties en transparante carrièremogelijkheden voor internationale werknemers.