Nieuws

Loonstijging blijft gelijk

In juli overeengekomen nieuwe cao’s kennen een loonstijging van 1,6 procent. Dat is net onder het gemiddelde van geheel 2012: 1,7 procent. Dit betekent een stabilisatie van de afgesproken loonstijgingen net onder het niveau van de inflatie, maar ondanks de verslechterde economische situatie wel op hetzelfde niveau als in 2011. Dat constateert werkgeversvereniging AWVN (werkgeversvereniging AWVN linkt naar www.awvn.nl) in zijn maandelijkse overzicht van de ontwikkelingen in het cao-overleg.

Uit gegevens van de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dat in juli slechts 5 nieuwe akkoorden werden gesloten. Historisch gezien is dat niet uitzonderlijk voor het zomerseizoen. Het betekent echter wel dat het inlopen van de achterstand bij het sluiten van cao’s nog niet op gang komt. In de eerste zeven maanden van 2012 zijn in totaal 469 cao’s verlopen, terwijl tot nu toe voor slechts 186 cao’s overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. Van alle cao’s die in het 2012-seizoen (gaan) expireren is tot nu toe voor 40% een nieuw akkoord bereikt. Ter vergelijking: een jaar geleden was al voor 50% van de 2011-cao’s een akkoord bereikt.

Een lichtpunt in het cao-seizoen 2012 is volgens AWVN dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol blijft spelen. Dergelijke afspraken komen ondanks de verslechterde economie evenveel voor als in 2011. Het gaat daarbij om concrete afspraken over scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers, allemaal afspraken die – op termijn – groei van de arbeidsproductiviteit opleveren en het langer doorwerken van werknemers mogelijk maken. In zeven van de tien nieuwe cao´s zijn dergelijke afspraken gemaakt.

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over hun arbeidsvoorwaardenbeleid en – onderhandelingen. AWVN beschikt met zijn cao-databank over de grootste verzameling kwantitatieve cao-informatie van Nederland.