Nieuws

PREZO keurmerk voor Stichting Respect Zorggroep Scheveningen

De organisatorische eenheid Stadsdeel Zuid van Stichting Respect Zorggroep Scheveningen is aanmerking gekomen voor het PREZO keurmerk in de zorg. Kenmerkend binnen Stadsdeel Zuid is het gevoel van saamhorigheid, zowel tussen cliënten als tussen cliënten en medewerkers. Cliënten worden met respect door de medewerkers benaderd en er is veel aandacht voor het individu en diens omgeving. Er worden veel cliëntactiviteiten aangeboden.
De directeur/bestuurder van Stichting Perspekt heeft het PREZO gouden keurmerk in de zorg voor de intramurale zorg en het PREZO zilveren keurmerk in de zorg voor de extramurale zorg toegekend aan de organisatorische eenheid Stadsdeel Zuid van Stichting Respect Zorggroep Scheveningen.
Genoemde organisatorische eenheid wordt dan ook opgenomen in het keurmerkregister van Stichting Perspekt.