Nieuws

Bedrijven willen hulp bij betreden Russische markt

Problemen met de taal, het vinden van betrouwbare zakenpartners en kennis van de lokale markt zijn barrières die Nederlandse bedrijven ondervinden als ze in Rusland gaan ondernemen. Als organisaties al in Rusland actief zijn, hebben ze vaak ook problemen met de douane, de bureaucratie en de verschillen in zakencultuur.
Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Venster naar Rusland naar de oprichting van een Nederlands-Russische Bilaterale Kamer. De resultaten daarvan worden vrijdag 7 september bekendgemaakt tijdens het Rusland-Nederland Zomer Evenement in Kasteel Maurick in Vught.
De research is tussen oktober 2011 en juli 2012 uitgevoerd. Er zijn diepte-interviews gehouden met vertegenwoordigers uit de Nederlands-Russische zakenwereld. Ook werden bedrijven online geënquêteerd.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er behoefte is aan een centrale non-profitorganisatie die onafhankelijke ondersteuning biedt op zakelijk vlak. De helft van de ondervraagden wil bijvoorbeeld wel lid worden van een nieuw op te richten Nederlands-Russische Bilaterale Kamer.
Venster naar Rusland is in 2011 door de Kamer van Koophandel en Industrie van de Russische Federatie gevraagd medewerking te verlenen aan oprichting van zo'n bilaterale organisatie. Het onderhavige onderzoek naar de haalbaarheid ervan, maakt deel uit van dat traject.
Venster naar Rusland functioneert al jarenlang in het verlengde van semi-overheidsorganisaties als succesvolle matchmaker voor Nederlandse en Russische bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en NGO's. Meer informatie is te vinden op www.vensternaarrusland.nl.