Nieuws

COEN: Weg naar herstel economie is nog lang

Volgens ondernemers ligt het dieptepunt van de tweede dip achter ons. De waardering voor het economisch klimaat (-23,7%) is positiever dan een jaar geleden (-27,3%) en laat een stijgende tendens zien. Maar voor een omslag naar een positief oordeel over het economisch klimaat is nog een lange weg te gaan. Dit blijkt uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd. COEN is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw.

Het omzetverloop is, als gevolg van seizoensinvloeden, grillig. Na een negatief eerste kwartaal (-12,3%) volgde een positief tweede kwartaal (4,5%). De verwachting voor het derde kwartaal is echter weer uitgesproken negatief (-12,6%). Het paradepaardje van economisch herstel – de export – verliest aan glans. Het aantal ondernemers met exportgroei is in het tweede kwartaal minder hard gestegen (6,2%) dan verwacht (11%). De verwachtingen voor het derde kwartaal komen nog maar net boven de nullijn uit (1,4%). De export blijft daarmee wel het trekpaard van de economie, maar met te weinig PK om de economie vlot te trekken.
 
De krimp in de werkgelegenheid neemt toe. Na een iets positiever tweede kwartaal (van -12,5% naar -10,3%) wordt er voor het lopende derde kwartaal toenemende krimp verwacht (-15,2%). Ook het aantal bedrijven dat geneigd is tot investeren loopt terug van per saldo -6,5% in het tweede, naar -10,2% in het lopende derde kwartaal.

De winstgevendheid is vorig kwartaal verder verslechterd van -20% naar -22,7%. Doordat de vraag nog steeds niet toeneemt is het dieptepunt waarschijnlijk nog niet bereikt. De rek raakt er steeds verder uit, wat zich volgens de Handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel waarschijnlijk ook zal vertalen in recordaantallen bedrijfsopheffingen en faillissementen in 2012.