Nieuws

FME en VNMI blij met steun voor eerlijke concurrentie

De vertegenwoordigers van de technologische en van de metallurgische industrie, FME en VNMI, zijn verheugd met het besluit van minister Verhagen van EL&I grootverbruikers van elektriciteit te gaan ondersteunen in deze economisch moeilijke tijd. Verhagen zei gisteren tijdens een bezoek aan aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl dat hij een regeling gaat instellen voor de kwijtschelding van nettransporttarieven elektriciteit aan elektro-intensieve bedrijven. Duitsland heeft al sinds 2010 een vergelijkbare regeling. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘Dit is een belangrijke stap in het herstel van het ongelijke speelveld voor Nederlandse basismetaalbedrijven.’