Nieuws

Keurmerken belangrijk voor Nederlanders

Het belang van een keurmerk bij de aanschaf van een financieel product en/of financiële dienst is hoog: 63% van alle Nederlanders vindt het belangrijk. Dit in tegenstelling tot alle andere producten en diensten, waarbij 38% van de Nederlanders een keurmerk belangrijk vindt. Dit blijkt uit de, door Keala Research BV jaarlijks uitgevoerde, Keurmerkmonitor onder 1.300 consumenten.
 
De Keurmerkmonitor toont verder aan dat de producten met een keurmerk waarvan Nederlanders zich herinneren die te hebben aangeschaft, voornamelijk levensmiddelen, houtproducten en elektronica zijn, dus geen financiële producten. Terwijl een deel van de respondenten in de afgelopen twaalf maanden wel financiële producten heeft aangeschaft. Er liggen dus nog veel kansen voor krachtige keurmerken in de financiële wereld.
95% van de 1.300 respondenten kan spontaan geen financieel keurmerk noemen. De 2 meest bekende "Keurmerken" in de financiële wereld zijn eigenlijk geen keurmerken: AFM (17% spontaan genoemd) en KIFID (10% spontaan genoemd). Alle andere keurmerken zijn spontaan amper bekend. De geholpen naamsbekendheid van de financiële keurmerken is wel degelijk beter, waarbij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur de hoogste bekendheid geniet (28%). De relatieve nieuwkomer, het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, is bij 6% van de Nederlanders bekend.
 
De aspecten betrouwbaarheid, overtuigingskracht, ondersteund door maatschappelijke organisaties, onafhankelijkheid van de certificerende instantie en neemt onzekerheid weg zijn bepalend voor de beoordeling van een financieel keurmerk door respondenten. Alle financiële keurmerken scoren goed op betrouwbaarheid, echter de meeste relatief onvoldoende op de overige vier aspecten.
 
De stichting Erkend Hypotheekadviseur scoort relatief het beste en het Keurmerk Financiële Dienstverlening het slechtst van de gemeten financiële Keurmerken. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren scoort redelijk goed, vooral op het gebied van onafhankelijkheid. Volgens de respondenten moet dit keurmerk haar toegevoegde waarde echter wel duidelijker maken. Wellicht kan een sterkere ondersteuning door maatschappelijke organisaties hier een rol spelen, aangezien dit ook als aandachtspunt wordt aangewezen.